O firmie:


Telefon: 89 678 14 25

Strona: https://www.notariusz-olsztyn.com.pl/

Nazwa: Kancelaria Notarialna Notariusz Małgorzata Wosik-Paziewska

Adres: 1 Maja 5A

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-117
Oceń firmę (0 z 0 głosów)Opis:


Notariusz to prawnik mający kompetencje do przygotowywania aktów, które mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych. W trakcie pracy udziela zainteresowanym najważniejszych informacji i sporządza dokumenty, niezbędne w przypadku nabywania lub sprzedawania nieruchomości, jak i zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź komandytowych. Kontaktują się z nim przedsiębiorcy i osoby prywatne, przykładowo chcące dowiedzieć się czegoś więcej na temat przekazania spadku. Notariusz czuwa nad zabezpieczaniem interesów każdej ze stron i tłumaczy, jakie konsekwencje będą miały podejmowane przez nich czynności. Na co dzień przygotowuje pisma mające postać aktów notarialnych, oświadczenia lub protokoły. Niekiedy przechowuje papiery wartościowe lub gotówkę należącą do klientów. Otrzymują oni jedynie odpis, co oznacza, że oryginały są przechowywane w kancelarii.

Usługi specjalistów obejmują również sporządzanie umowy darowizny, związanej z nieodpłatnym obdarowaniem osoby trzeciej korzyścią. Zazwyczaj jest to nieruchomość, co wymaga stworzenia aktu notarialnego. Notariusze podkreślają, że obdarowani są zobowiązani do zagwarantowania darczyńcom środków do życia. Jeśli sytuacja ta jest niemożliwa do realizacji, wówczas muszą zwrócić środki mające tę samą wartość co darowizna. Niekiedy może ona zostać odwołana. Sytuacja ta ma miejsce w momencie szkody majątkowej uczynionej obdarowywanemu.

To, jak wysoki jest koszt darowizny u notariusza, zależy przede wszystkim od obowiązującej stawki podatku VAT oraz liczby stron przygotowanego aktu notarialnego. Z reguły nie przekracza on kilkudziesięciu złotych. Aby określone postanowienia mogły wejść w życie, niezbędna jest obecność dwóch osób – zarówno obdarowywanego, jak i darczyńcy. Są oni zobowiązani do podpisania stosownych dokumentów oraz dokonania wpisu w księdze wieczystej, w przypadku nieruchomości.

Tego typu usługi świadczy Kancelaria Notarialna Małgorzata Wosik-Paziewska. Jest to firma, z jaką kontaktują się osoby chcące przekazać darowiznę i dopełnić niezbędnych formalności. Jej przedstawiciel podkreśla, że każda z nich powinna zostać zgłoszona do urzędu skarbowego, co uchroni przed otrzymaniem kary na skutek braku rozliczenia podatkowego. Klienci powinni dysponować wypisem z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dowodem własności nieruchomości.

DODAJ OPINIE


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

FIRMY W OKOLICY:Pol-Aura

Dywity k/Olsztyna

LOGBAR Sp. z o.o.

Elbląg

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MEYER"

Nowina